Drepturile si obligatiile personale ale sotilor

drepturile si obligatiile“Femeia si barbatul au drepturi egale in casatorie”

?Barbatul si femeia au drepturi si obligatii egale in casatorie (Codul familiei, art. 1 alin. (4), art.

2,26,36,38,40-44,101).

?Sotii hotarasc de comun acord in tot ce priveste casatoria (Codul familiei, art. 1 alin. (4), art. 25,27,36,40-

44,97,101).

**A se vedea si art. 20 din Legea nr. 105-1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

Numele familiei

?La incheierea casatoriei, viitorii soti vor declara, in fata delegatului de stare civila, numele pe care s-au

invoit sa-l poarte in casatorie.

?Sotii pot sa-si pastreze numele lor dinaintea casatoriei, sa ia numele unuia sau altuia dintre ei sau numele

lor reunite (Codul familiei, art. 1-3, 12,16,28).

?Sotii sunt obligati sa poarte in timpul casatoriei numele comun declarat.

?Daca sotii s-au invoit sa poarte in timpul casatoriei un nume comun si l-au declarat la incheierea casatoriei potrivit dispozitiilor art. 27 din codul de fata, fiecare din soti nu va putea cere schimbarea acestui nume, pe cale administrativa, decit cu consimtamantul celuilalt sot (Codul familiei, art. 1-3,25-27,40).

Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor

Bunuri comune

?Sotii sunt obligati sa contribuie, in raport cu mijloacele fiecaruia, la cheltuielile casniciei (Codul familiei, art. 1 alin. (4), art. 2,86,89,101).

?Bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor.

Orice conventie contrara este nula.

?Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita (Codul familiei, art. 1,3,16,17,22, art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 29,31-36,39).

?Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecarui sot:

a) bunurile dobandite inainte de incheierea casatoriei;

b) bunurile dobandite in timpul casatoriei prin mostenire, legat sau donatie, in afara numai de situatia in care dispunatorul a prevazut ca ele vor fi comune;

c) bunurile de uz personal si cele destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti;

d) bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si

proiectele artistice, proiectele de inventii si inovatii, precum si alte asemenea bunuri;

e) indemnitatea de asigurare sau despagubire pentru pagube pricinuite persoanei;

f) valoarea care reprezinta si inlocuieste un bun propriu sau bunul in care a trecut aceasta valoare ( Codul

familiei, art. 1-3,30,32,36,139).

?Sotii raspund cu bunurile comune pentru:

a) cheltuielile facute cu administrarea oricaruia dintre bunurile lor comune;

b) obligatiile ce au contractat impreuna;

c) obligatiile contractate de fiecare dintre soti pentru implinirea nevoilor obisnuite ale casniciei;

d) repararea prejudiciului cauzat prin insusirea de catre unul dintre soti a unor bunuri proprietate socialiste, daca prin aceasta au sporit bunurile comune ale sotilor (Codul familiei, art. 1-3,30,31,33-36,39).

?Bunurile comune nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti.

Cu toate acestea, dupa urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor, creditorul sau personal poate cere

impartirea bunurilor comune, insa numai in masura necesara pentru acoperirea creantei sale.

In acest din urma caz, bunurile atribuite prin impartire fiecarui sot devin proprii (Codul familiei, art.

Creditorii comuni vor putea urmari si bunurile proprii ale sotilor, insa numai dupa urmarirea bunurilor

comune (Codul familiei, art. 1-3,30-33,35,36).

?Sotii administreaza si folosesc impreuna bunurile comune si dispun tot astfel de ele.

Oricare dintre soti, exercitand singur aceste drepturi, este socotit ca are si consimtamantul celuilalt sot. Cu

toate acestea, niciunul dintre soti nu poate instraina si nici nu poate greva un teren sau o constructie ce face parte din bunurile comune, daca nu are consimtamantul expres al celuilalt sot (Codul familiei, art. 1 alin. (4), art. 25,26,30-34,36,39,41).

?La desfacerea casatoriei, bunurile comune se impart intre soti, potrivit invoielii acestora. Daca sotii nu se invoiesc asupra impartirii bunurilor comune, va hotara instanta judecatoreasca.

?Pentru motive temeinice, bunurile comune, in intregime sau numai o parte din ele, se pot imparti prin

hotarare judecatoreasca si in timpul casatoriei. Bunurile astfel impartite devin bunuri proprii. Bunurile

neimpartite, precum si cele ce se vor dobandi ulterior, sunt bunuri comune (Codul familiei, art. 1-3,30-35,37- 39).

Text: Irina C., consultant legal, cabinet notarial