Casatoria

casatoriaOficiere casatoriei la Starea Civila

 • Numai casatoria incheiata in fata delegatului de stare civila da nastere drepturilor si obligatiilor de soti

prevazute in prezentul cod (Codul familiei, art. 11,12,15-17,19,23-36).

 • Varsta minim? pentru casatorie este de optsprezece ani.

Pentru motive temeinice, minorul care a implinit varsta de saisprezece ani se poate casatori in temeiul unui aviz medical, cu incuviintarea parintilor sai ori, dupa caz, a tutorelui si cu autorizarea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului in a carei raza teritoriala isi are domiciliul.

Daca unul dintre parinti este decedat sau se afla in imposibilitatea de a-si manifesta vointa, incuviintarea

celuilalt parinte este suficienta.

Daca nu exista nici parinti, nici tutore care sa poata incuviinta casatoria, este necesara incuviintarea

persoanei sau a autoritatii care a fost abilitata sa exercite drepturile parintesti.

Casatoria intre rude, interzisa!

 • Este oprit sa se casatoreasca barbatul care este casatorit sau femeia care este casatorita (Codul familiei, art. 13,19,22).
 • Este oprita casatoria intre rudele in linie dreapta, precum si intre cele in linie colaterala pana la al patrulea grad, inclusiv.

Pentru motive temeinice, casatoria intre rudele in linie colaterala de gradul al patrulea, poate fi incuviintata de Comitetul Executiv al Sfatului Popular al judetului in cuprinsul caruia cel care cere aceasta incuviintare isi are domiciliul (Codul familiei, art. 19,45,46,53,57,59,63).

 • Este oprita casatoria:

a) intre cel care infiaza sau ascendentii lui, de o parte, si cel infiat ori descendentii acestuia, de alta;

b) intre copiii celui care infiaza, de o parte, si cel infiat sau copiii acestuia, de alta;

c) intre cei infiati de aceeasi persoana.

Pentru motive temeinice, casatoria intre persoanele prevazute la lit. b si c de mai sus poate fi incuviintata

potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (2) (Codul familiei, art. 19).

 • In timpul tutelei, casatoria este oprita intre tutore si persoana minora ce se afla sub tutela sa (Codul familiei, art. 4,13,142).
 • Este oprit sa se casatoreasca alienatul mintal, debilul mintal, precum si cel care este lipsit vremelnic de

facultatile mintale, cat timp nu are discernamantul faptelor sale (Codul familiei, art. 13,19,142).

Casatoria nu se va incheia daca viitorii soti nu declara ca si-au comunicat reciproc starea sanatatii lor. In

cazul in care, prin lege speciala, este oprita casatoria celor suferinzi de anumite boli, se vor aplica dispozitiile acelei legi (Codul familiei, art. 9,21).

Unde si in ce conditii se oficiaza casatoria

 • Casatoria se incheie in fata delegatului de stare civila al Consiliului popular al comunei, orasului, al

municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, in cuprinsul caruia se afla domiciliul sau resedinta

oricaruia dintre viitorii soti (Codul familiei, art. 3,16,17).

 • Cei care vor sa se casatoreasca vor face, personal, declaratia de casatorie la serviciul de stare civila la care urmeaza a se incheia casatoria.
 • Daca unul dintre viitorii soti nu se afla in localitatea unde urmeaza a se incheia casatoria, el va putea face declaratia de casatorie in localitatea unde se afla, la serviciul de stare civila, care o va transmite, din oficiu si fara intarziere, serviciului de stare civila competent pentru incheierea casatoriei (Codul familiei, art. 4-11).
 • In declaratia de casatorie, viitorii soti vor arata ca nu exista nici o piedica legala la casatorie. Odata cu

declaratia de casatorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege (Codul familiei, art. 4-10, 12).

In aceeasi zi cu primirea declaratiei de casatorie, ofiterul de stare civila va dispune publicarea acesteia, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat, la sediul primariei unde urmeaza sa se incheie casatoria.

Extrasul din declaratia de casatorie va cuprinde, in mod obligatoriu: data afisarii, datele de stare civila ale

viitorilor soti, precum si instiintarea ca orice persoana poate face opunere la casatorie, in termen de 10 zile de la data afisarii (Codul familiei, art. 14, 19).

Orice persoana poate face opunere la casatorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la casatorie se va face numai in scris, cu aratarea dovezilor pe care ea se intemeiaza (Codul

familiei, art. 4-10,15).

Delegatul de stare civila va refuza sa constate incheierea casatoriei daca, in temeiul verificarilor ce este

dator sa faca, al opunerilor primite sau al informatiilor ce are, gaseste ca cerintele legii nu sunt indeplinite

(Codul familiei, art. 4-10,14).

Acordul ambilor soti, obligatoriu!

 • Casatoria se incheie prin consimtamantul viitorilor soti. Acestia sunt obligati sa fie prezenti, impreuna in

fata delegatului de stare civila, la sediul serviciului de stare civila, pentru a-si da consimtamantul personal si in mod public, in fata ofiterului de stare civila.

Cu toate acestea, in cazurile aratate de legea speciala, delegatul de stare civila va putea incheia casatoria si in afara sediului serviciului de stare civila, cu respectarea conditiilor prevazute in alineatul precedent (Codul familiei, art. 1 alin. (4), art. 2,3,19,20)

 • Ofiterul de stare civila, luand consimtamantul viitorilor soti, va intocmi de indata, in registrul actelor de

stare civila, actul de casatorie, care se semneaza de catre soti, de cei doi martori si de catre ofiterul de stare civila (Codul familiei, art. 1 alin. (3), art. 11,16,18,21).

 • Casatoria nu poate fi dovedita decat prin certificatul de casatorie, eliberat pe baza actului intocmit in

registrul actelor de stare civila (Codul familiei, art. 17).

Text: Irina C., consultant legal, cabinet notarial