Desfacerea casatoriei

 • desfacerea casatorieiCasatoria inceteaza prin moartea unuia dintre soti sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre ei.
 • Casatoria se poate desface prin divort (Codul familiei, art. 22,26,38,39).
 • Instanta judecatoreasca poate desface casatoria prin divort atunci cand, datorita unor motive temeinice,

raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila.

 • Divortul poate fi pronuntat si numai pe baza acordului ambilor soti, daca sunt indeplinite urmatoarele

conditii:

a) pana la data cererii de divort a trecut cel putin un an de la incheierea casatoriei

si

b) nu exista copii minori rezultati din casatorie.

 • Oricare dintre soti poate cere divortul atunci cand starea sanatatii sale face imposibila continuarea
 • La solutionarea cererilor accesorii divortului, referitoare la incredintarea copiilor minori, obligatia de

intretinere si folosirea locuintei, instanta va tine seama si de interesele minorilor (Codul familiei, art. 1 alin. (1), (2), art. 26, art. 37 alin. (2), art. 39-44).

 • Casatoria este desfacuta din ziua cand hotararea prin care s-a pronuntat divortul a ramas definitiva.
 • Fata de cel de-al treilea, efectele patrimoniale ale casatoriei inceteaza de la data cand s-a facut mentiune

despre hotararea de divort pe marginea actului de casatorie sau de la data cand ei au cunoscut divortul pe alta cale (Codul familiei, art. 37,38).

 Numele de casatorie

 • La desfacerea casatoriei prin divort, sotii se pot invoi ca sotul care, potrivit art. 27, a purtat in timpul

casatoriei numele de familie al celuilalt sot, sa poarte acest nume si dupa desfacerea casatoriei.

Instanta judecatoreasca va lua act de aceasta invoiala prin hotararea de divort. Instanta, pentru motive

temeinice, poate sa incuviinteze acest drept, chiar in lipsa unei invoieli intre soti.

Daca nu a intervenit o invoiala sau daca instanta nu a dat incuviintarea, fiecare dintre fostii soti va purta

numele ce avea inainte de casatorie (Codul familiei, art. 26-28,38,39).

 

Intretinerea dupa desfacerea casatoriei

 • Pana la desfacerea casatoriei in conditiile prevazute de art. 39, sotii isi datoreaza intretinere.

Sotul divortat are dreptul la intretinere, daca se afla in nevoie din pricina unei incapacitati de munca

survenite inainte de casatorie, ori in timpul casatoriei; el are dreptul la intretinere si atunci cind incapacitatea se iveste in decurs de un an de la desfacerea casatoriei, insa numai daca incapacitatea se datoreaza unei imprejurari in legatura cu casatoria.

 • Intretinerea datorata potrivit dispozitiilor alin. (2) poate fi stabilita pana la o treime din venitul net din

munca al sotului obligat la plata ei, potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati. Aceasta intretinere, impreuna cu intretinerea datorata copiilor, nu va putea depasi jumatate din venitul net din munca al sotului obligat la plata.

 • Cand divortul este pronuntat numai din vina unuia dintre soti, acesta nu va beneficia de prevederile

alineatelor (2) si (3), decat timp de un an de la desfacerea casatoriei.

 • In toate cazurile, dreptul la intretinere inceteaza prin recasatoria sotului indreptatit sa o primeasca (Codul familiei, art. 2,38,39,86, art. 89 lit. a), art. 93, art. 94 alin. (1)-(2), art. 95)

 

Cum si cui se incredinteaza copiii minori

 • Instanta judecatoreasca va hotara, odata cu pronuntarea divortului, caruia dintre parinti vor fi incredintati copiii minori. In acest scop, instanta va asculta parintii si autoritatea tutelara si, tinand seama de interesele copiilor, pe care de asemenea ii va asculta, daca au implinit virsta de zece ani, va hotara, pentru fiecare dintre copii, daca va fi incredintat tatalui sau mamei.
 • Pentru motive temeinice, copiii pot fi incredintati unor rude, ori unor alte persoane, cu consimtamantul

acestora, sau unor institutii de ocrotire.

 • Totodata, instanta judecatoreasca va stabili contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor.
 • Invoiala parintilor privitoare la incredintarea copiilor si la contributia fiecarui parinte la cheltuielile de

crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a acestora va produce efecte numai daca a fost

incuviintata de instanta judecatoreasca (Codul familiei, art. 2,23, art. 24 alin. (2), art. 38,43,44,86,93,95,97,101,107).

 • Parintele divortat, caruia i s-a incredintat copilul, exercita cu privire la acesta drepturile parintesti.
 • Cand copilul a fost incredintat unei alte persoane sau unei institutii de ocrotire, instanta judecatoreasca va stabili care dintre parinti va exercita dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta sau de a-i

incuviinta actele. Persoana sau institutia de ocrotire careia i s-a incredintat copilul va avea fata de acesta

numai drepturile si indatoririle ce revin parintilor privitor la persoana copilului. Dispozitiile art. 108 se aplica prin asemanare.

 • Parintele divortat, caruia nu i s-a incredintat copilul, pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu

acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, invatatura si pregatirea lui profesionala (Codul familiei, art. 1 alin. (4) si (5), art. 23, art. 24 alin. (2), art. 44,97,101,105,108,110,111).

 • In cazul schimbarii imprejurarilor, la cererea oricaruia dintre parinti sau a copilului, daca acesta a implinit varsta de patrusprezece ani, a autoritatii tutelare sau a vreunei institutii de ocrotire, instanta judecatoreasca va putea modifica masurile privitoare la drepturile si obligatiile personale sau patrimoniale intre parintii divortati si copii.
 • Modificarea masurilor luate potrivit dispozitiilor art. 42 alin. (1) si (2) se va face cu paza cerintelor

prevazute de acele dispozitii (Codul familiei, art. 24,42,43,93, art. 94 alin. (2), art.

101,103,107,108,110,111,112)

 

 

Text: Irina C. consultant legal, cabinet notarial