HEINEKEN goes GREEN

shutterstock_59147488Heineken Romania lanseaza a treia editie a Raportului anual de Sustenabilitate, ce prezinta rezultatele companiei in atingerea obiectivelor stabilite, in cadrul Agendei de Sustenabilitate “Brewing a BetterFuture”, in domeniul mediului inconjurator, al societatiisi al comunitatilorin care compania isidesfasoara activitatea.

IMPROVE: Imbunatatirea continua a impactului marcilor si al companiei asupra mediului inconjurator

Raportul de Sustenabilitate face un rezumat al obiectivelor propuse pentru anul 2011 si al rezultatelor obtinutein ceea ce priveste principalii indicatori ai procesului de fabricare a berii, ai sistemului de distributiesi de comercializare a marcilor companiei. De asemenea, am eficientizat sistemul de distributie, reducand nivelul emisiilor de

Catalina Buzdun: CO2 cu 5% si am plasat in piata numai „frigidere verzi”, care consuma cu pana la 35% mai putina energie decat frigiderele obisnuite.

• IMPACT: Contributia pozitiva asupra modului in care este perceput rolul berii in societate

Agenda de Sustenabilitate „Brewing a Better Future” include o strategie complexa, menita saincurajeze consumul responsabil si sa reduca abuzul de alcool, prin intermediul unor programe de comunicare pentru constientizarea si educarea publicului cu privire la consumul responsabil, auto-reglementare si parteneriate dedicate pe termen lung. In acest sens, toate sticlele si dozele in care sunt comercializate marcile HEINEKEN Romania poarta mesajul de consum resposabil.

Varianta integrala a Raportului de Sustenabilitate pentru anul 2011 este disponibila online,

pe website-ul HEINEKEN Romania: www.heinekenromania.ro.

 

Text: Andreea Popescu