Ocrotirea minorului

ocrotirea minoruluiDrepturile si indatoririle parintilor fata de copiii minori

 • Ambii parinti au aceleasi drepturi si indatoriri fata de copiii lor minori, fara a deosebi dupa cum acestia sunt din casatorie, din afara casatoriei, ori infiati.

Ei exercita drepturile lor parintesti numai in interesul copiilor (Codul familiei, art. 1,2,25,98,99).

 • Masurile privitoare la persoana si bunurile copiilor se iau de catre parinti, de comun acord.

Daca unul dintre parinti este mort, decazut din drepturile parintesti, pus sub interdictie sau, din orice

imprejurare, se afla in neputinta de a-si manifesta vointa, celalalt parinte exercita singur drepturile parintesti (Codul familiei, art. 1,2,25,43,65,97,99,101,109).

 • De cate ori se iveste neintelegere intre parinti cu privire la exercitiul drepturilor sau la indeplinirea

indatoririlor parintesti, autoritatea tutelara, dupa ce asculta pe parinti, hotaraste potrivit cu interesul copilului (Codul familiei, art. 25,97,98).

 • Copilul minor locuieste la parintii sai.

Daca parintii nu locuiesc impreuna, acestia vor decide, de comun acord, la care dintre ei va locui copilul.

In caz de neintelegere intre parinti, instanta judecatoreasca, ascultand autoritatea tutelara, precum si pe

copil, daca acesta a implinit varsta de 10 ani, va decide, tinand seama de interesele copilului.

 • Parintii sunt datori sa ingrijeasca de copil.

Ei sunt obligati sa creasca copilul, ingrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, de educarea, invatatura si pregatirea profesionala a acestuia, potrivit cu insusirile lui, in conformitate cu telurile statului, spre a-l face folositor colectivitatii (Codul familiei, art. 1,2,25,86,97-99,102,103,107-109).

 • Autoritatea tutelara, poate da incuviintare copilului, la cererea acestuia, dupa implinirea varstei de 14 ani, sa-si schimbe felul invataturii ori pregatirii profesionale stabilita de parinti sau sa aiba locuinta pe care o cere desavarsirea invataturii ori pregatirii profesionale (Codul familiei, art. 1,2,101,108).
 • Parintii au dreptul sa ceara inapoierea copilului de la orice persoana care il tine fara drept.

Instanta judecatoreasca va respinge cererea, daca inapoierea este contrara intereselor copilului. Acesta va fi ascultat, daca a implinit virsta de 10 ani (Codul familiei, art. 24,43,65).

 • Parintii au dreptul si indatorirea de a administra bunurile copilului lor minor si de a-l reprezenta in actele

civile, pana la data cand el implineste varsta de 14 ani.

Dupa implinirea varstei de 14 ani, minorul isi exercita singur drepturile si isi executa tot astfel obligatiile,

insa numai cu incuviintarea prealabila a parintilor spre a-l apara impotriva abuzurilor din partea celor de-al treilea.

Dispozitiile sectiunii a II-a din prezentul capitol vor fi aplicabile prin asemanare. Cu toate acestea, nu se va intocmi inventarul prevazut in art. 126, in cazul in care copilul nu are alte bunuri decat cele de uz personal (Codul familiei, art. 98,124-141).

 • Parintele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor parintelui, in afara de dreptul la mostenire si la intretinere (Codul familiei, art. 86,89,94,101,105,107,110).

 

Intretinerea minorilor

 • Copilul minor este intretinut de parintii sai.

Daca minorul are un venit propriu, care nu este indestulator, parintii au indatorirea sa asigure conditiile

necesare pentru cresterea, educarea, invatatura si pregatirea sa profesionala.

In caz de neintelegere, intinderea obligatiei de intretinere datorata de parinti minorului, felul si modalitatile executarii, precum si contributia fiecaruia dintre parinti se vor stabili de instanta judecatoreasca cu ascultarea autoritatii tutelare (Codul familiei, art. 42-44,65,86-96,101,106,127).

 • Autoritatea tutelara este obligata sa exercite un control efectiv si continuu asupra felului in care parintii isi indeplinesc indatoririle privitoare la persoana si bunurile copilului.

Delegatii autoritatii tutelare au dreptul sa viziteze copiii la locuinta lor si sa se informeze pe orice cale

despre felul cum acestia sunt ingrijiti, in ceea ce priveste sanatatea si dezvoltarea lor fizica, educarea,

invatatura si pregatirea lor profesionala, in conformitate cu telurile statului, pentru o activitate

folositoare colectivitatii; la nevoie, ei vor da indrumarile necesare (Codul familiei, art. 1, 98, 99, 101, 105- 107, 109-112, 136, 158-160).

 • Daca sanatatea sau dezvoltarea fizica a copilului este primejduita prin felul de exercitare a drepturilor

parintesti, prin purtare abuziva sau prin neglijenta grava in indeplinirea indatoririlor de parinte ori daca

educarea, invatatura sau pregatirea profesionala a copilului nu se face in spirit de devotament fata de stat, instanta judecatoreasca, la cererea autoritatii tutelare, va pronunta decaderea parintelui din drepturile parintesti.Citarea parintilor si a autoritatii tutelare este obligatorie (Codul familiei, art. 1,2,98,101,104,110-112,117).

 

Decaderea din drepturile parintesti

 • Decaderea din drepturile parintesti nu scuteste pe parinte de indatorirea de a da intretinere copilului (Codul familiei, art. 86,94,98,109,111,112).
 • Autoritatea tutelara va ingadui parintelui decazut din drepturile parintesti sa pastreze legaturi personale cu copilul, afara numai daca, prin asemenea legaturi, cresterea, educarea, invatatura sau pregatirea profesionala a copilului ar fi in primejdie (Codul familiei, art. 109,110,112).
 • Instanta judecatoreasca va reda parintelui decazut din drepturile parintesti exercitiul acestor drepturi, daca au incetat imprejurarile care au dus la decadere, astfel incat, prin redarea acestor drepturi, cresterea, educarea, invatatura, pregatirea profesionala si interesele patrimoniale ale copilului nu mai sint primejduite (Codul familiei, art. 109-111).

 

Text: Irina C, consultant legal, cabinet notaria