Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane

respectul vietii privateDreptul la libera exprimare

Art. 7 0. – (1) Orice persoana are dreptul la libera exprimare.

(2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restransa decat in cazurile si

limitele prevazute la art. 75.

Dreptul la viata privata

Art. 71. – (1) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private.

(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala

sau de familie, nici in domiciliul, resedinta sau corespondenta sa, fara

consimtamantul sau ori fara respectarea limitelor prevazute la art. 75.

(3) Este, de asemenea, interzisa utilizarea, in orice mod, a corespondentei,

manuscriselor sau altor documente personale, precum si a informatiilor din viata

privata a unei persoane, fara acordul acesteia ori fara respectarea limitelor

prevazute de art. 75.

Dreptul la demnitate

Art. 72. – (1) Orice persoana are dreptul la respectarea demnitatii sale.

(2) Este interzisa orice atingere adusa onoarei si reputatiei unei persoane,

fara consimtamantul acesteia ori fara respectarea limitelor prevazute la art. 75.

Dreptul la propria imagine

Art. 73. – (1) Orice persoana are dreptul la propria imagine.

(2) In exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate sa interzica ori sa

impiedice reproducerea, in orice mod, a infatisarii sale fizice ori a vocii sale sau,

dupa caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispozitiile art. 75 raman

 

Atingeri aduse vietii private

Art. 74. – Sub rezerva aplicarii dispozitiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri

aduse vietii private:

a) intrarea sau ramanerea fara drept in locuinta sau luarea din aceasta a

oricarui obiect fara acordul celui care o ocupa in mod legal;

b) interceptarea fara drept a unei convorbiri private savarsite prin orice

mijloace tehnice sau utilizarea, in cunostinta de cauza, a unei asemenea

interceptari;

c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane, aflata intr-un

spatiu privat, fara acordul acesteia;

d) difuzarea de imagini care prezinta interioare ale unui spatiu privat, fara

acordul celui care il ocupa in mod legal;

e) tinerea vietii private sub observatie, prin orice mijloace, in afara de

cazurile prevazute expres de lege;

f) difuzarea de stiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise sau

audiovizuale privind viata intima, personala sau de familie, fara acordul

persoanei in cauza;

g) difuzarea de materiale continand imagini privind o persoana aflata la

tratament in unitatile de asistenta medicala, precum si a datelor cu caracter

personal privind starea de sanatate, problemele de diagnostic, prognostic,

tratament, circumstante in legatura cu boala si cu alte diverse fapte, inclusiv

rezultatul autopsiei, fara acordul persoanei in cauza, iar in cazul in care aceasta

este decedata, fara acordul familiei sau al persoanelor indreptatite;

h) utilizarea, cu rea-credinta, a numelui, imaginii, vocii sau asemanarii cu

o alta persoana;

i) difuzarea sau utilizarea corespondentei, manuscriselor sau a altor

documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, resedinta, precum si

numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fara

acordul persoanei careia acestea ii apartin sau care, dupa caz, are dreptul de a

dispune de ele.

Limitele

Art. 75. – (1) Nu constituie o incalcare a drepturilor prevazute in aceasta

sectiune atingerile care sunt permise de lege sau de conventiile si pactele

internationale privitoare la drepturile omului la care Romania este parte.

(2) Exercitarea drepturilor si libertatilor constitutionale cu buna-credinta si

cu respectarea pactelor si conventiilor internationale la care Romania este parte

nu constituie o incalcare a drepturilor prevazute in prezenta sectiune.

Prezumtia de consimtamant

Art. 76. – Cand insusi cel la care se refera o informatie sau un material le pune

la dispozitia unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunostinta

ca isi desfasoara activitatea in domeniul informarii publicului, consimtamantul

pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris.

Prelucrarea datelor personale

Art. 77. – Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin mijloace

automate sau neautomate, se poate face numai in cazurile si conditiile prevazute

de legea speciala.

 

Text: Irina C, consultant legal, cabinet notarial